Onduidelijkheid over de duurzaamheidsdoelen

Het is en blijft onduidelijk. Gaan we de doelen wel of niet halen? Eerst lachte minister Kamp het een beetje weg, maar later gaf hij toch aan om extra maatregelen te nemen. Hij gelooft nog steeds dat de 16% in 2023 gehaald gaat worden, maar om toch op de 14% in 2020 te komen gaat minister Kamp acht miljard euro aan extra subsidie beschikbaar stellen en 70 miljoen voor consumenten om subsidies aan te vragen. Dit natuurlijk allemaal voor duurzame projecten. Deze maatregelen zijn niet in het NEV (Nationale Energieverkenning) meegenomen.

Windmolenpark

Wind op zee

De projecten voor wind op zee gaan op zich goed. Daar zit het probleem niet ondanks de negatieve publiciteit die de windmolens recent gehad hebben door een Amerikaans onderzoek die gebaseerd was op een landmodel. Echter, de projecten van windmolens op land krijgen veel verzet. Daardoor lopen de projecten redelijk wat achterstand op. Van de 6000 MW die geplanned was, wordt nog maar 5100 MW gerealiseerd. Dit komt omdat zeker 140 actiegroepen zich continue verzetten tegen de plaatsing voor, bijvoorbeeld horizon vervuiling.

Lopen achter op besparing

Een andere reden dat we doelstellingen niet halen is omdat de industrie weinig aan de besparing doen op energie. De isolatie aan gebouwen en woningen laat ook nog te wensen over. Consumenten zelf vinden extra isolatie teveel kosten. Het NEV waarschuwt ook, dat energie besparing op dit moment een hype is. Ze verwachten dat de interesse hierin zal afnemen en dat het verbruik weer toe gaat nemen vanaf 2020.

Milieuorganisaties trokken gelijk aan de bel

De NOS had de cijfers eerder in handen dan minister Kamp. Hij kon zich hierdoor minder goed voorbereiden dan als hij de cijfers zelf naar buiten zou brengen. Toch trekt hij de portemonnee. Hij belooft beter met provincies samen te gaan werken. Het energieakkoord gaat opnieuw overlegd worden met verschillende partijen.

Auteur
Overstappenvanenergie.nl