Duurzame energie maakt sprongen vooruit

Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt in Nederland. De hoofdmodus is wind-, zonne-, waterenergie en energie uit biomassa. Windenergie is nu nog het meest gebruikt in Nederland, maar experts zeggen dat de toekomst in zonne-energie zit. Als er gekeken wordt naar de stijging van 2013 op 2014 dan is het verbruik van energie gegroeid met wel 0,8%. Steeds meer mensen zijn aan het overstappen van energie naar een energieleverancier die groen/grijs of groen/groen levert. Dit wordt gezien als een ‘sterke groei’ door het CBS, maar we zijn er nog lang niet. Nederland loopt in vergelijking met Nederland nog steeds erg achter.

De vergelijking is natuurlijk beïnvloed door het warme weer in 2014 in vergelijking met 2013, maar de Nederlanders beginnen steeds bewuster te worden van hun ecologische voetafdruk. Bedrijven worden gemotiveerd om biomassaketels te installeren, omdat er verschillende subsidies vanuit de overheid worden uitgedeeld. Andere vormen van duurzame energie worden ook volop verkent zoals aardwarmte en biogas. Het lukt Nederland echter nog niet om de broeikasgassen effectief te verminderen.

Toch nog te langzaam

Toch gaat het nog steeds VEELS te traag volgens de experts. Het streefdoel dat door de Europese Unie is opgelegd zegt dat 14% van het energieverbruik, duurzame energie moet zijn. In Nederland is dit nu nog maar 5,6%. Het doel is om dit te bereiken voor 2020, maar nu Eneco afstand heeft gedaan van deze doelen zal het nog lastig gaan. Er bestaat een risico dat meer mensen van energieleverancier wisselen en bij Eneco weggaan als zij niet meewerken aan de doelen. Nederland is niet de enige die nog veel vooruitgang moet boeken. Groot-Brittannië, Malta en Luxemburg lopen ook nog steeds ver achter.